Ivoclar Vivadent
Česká republika

Search

Zásady ochrany osobních údajů

Ivoclar Vivadent AG Zásady ochrany osobních údajů

Vaše („Vy“, „Vás“, „Vám“ nebo „Vaše“) obavy o ochranu osobních údajů jsou pro Ivoclar Vivadent AG důležité („Ivoclar Vivadent“, „Nás“, „My“ nebo „Naše“), a ochrana Vašich osobních údajů a chránit Vaše informace je jedním z Našich nejvyšších cílů. Musíte vědět, které informace o Vás jsou skrze Naše webové stránky („Servis“) shromažďovány a jak mohou být tyto informace použity. Za tímto účelem vysvětlují tyto Zásady ochrany osobních údajů, jaké informace o Vás můžeme shromažďovat.

1. Obecné poznámky

Bezpečnost a ochrana Vašich osobních údajů během používání Našich webových stránek je důležitým zájmem Ivoclar Vivadent AG a My jsme se zavázali k dodržování ochrany těchto údajů v souladu se zákony o jejich ochraně a způsobu použití.

Naše Zásady ochrany osobních údajů jsou navrženy tak, aby Vás informovaly o informacích a osobních údajích, které shromažďujeme, o tom, jak je používáme, a jaké máte ve vztahu k jejich shromažďování a použití možnosti Vy. Tyto Zásady se vztahují na zákazníky Ivoclar Vivadent AG a návštěvníky webových stránek Ivoclar Vivadent AG.

Používáním Našich webových stránek a/nebo poskytnutím osobních údajů souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů, jak je v těchto Zásadách vysvětleno, a Vaše údaje budou uloženy, zpracovány a použity v souladu s těmito zásadami a právními předpisy pro ochranu osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte Naše webové stránky, nebo Nám neposkytujte Vaše osobní údaje.

Vaše osobní údaje zpracováváme a používáme, abychom Vám umožnili používat webové stránky Ivoclar Vivadent AG, i za jinými účely, se kterými jste Vy předem souhlasili.

Naši zaměstnanci a zástupci, kteří budou Vaše údaje zpracovávat, jsou zavázáni k mlčenlivosti.

Nebudeme poskytovat Vaše osobní údaje bez Vašeho souhlasu, který můžete kdykoli zrušit, žádné třetí straně mimo skupinu Ivoclar Vivadent.

2. Prohlížeč týkající se zpracovávaných Údajů

Tak jako všechny webové stránky, i webový server stránek Ivoclar Vivadent při jejich návštěvě dočasně ukládá název domény nebo IP adresu přistupujícího počítače, i datum přístupu, návštěvníkem vyhledávané soubory (název souboru a odpovídající úplné informace o internetové adrese), http kód odpovědi, typ prohlížeče, a velikost souborů stahovaných během návštěvy v bytech. Tyto informace jsou nezbytné pro přenos Vámi požadovaných souborů z webových stránek Ivoclar Vivadent do Vašeho počítače, a z důvodu bezpečnosti systému. Ke sběru anonymních údajů o uživatelích Našich webových stránek budou také použity Cookies (podrobnosti viz část 4 níže) a tyto anonymní údaje mohou být použity pro účely průzkumu trhu a úprav Našich webových stránek dle požadavků návštěvníků.

Tyto webové stránky využívají systému analýzy dat Google Universal Analytics, což je služba poskytovaná společností Google, Inc. (dále jen„Google”). Systém Google Universal Analytics používá „cookies” (viz část 4 níže) k analýze toho, jak uživatelé tyto webové stránky využívají. Informace vygenerované pomocí cookie o Vašem použití webových stránek budou zpravidla přeneseny a uloženy na serverech  Google v USA. Na těchto webových stránkách je aktivována anonymizace IP, což znamená, že se Vaše IP adresa ořízne jen na určení území členských států Evropské unie nebo jiných smluvních stran dle Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Celá IP adresa se zcela výjimečně nejprve přenese na server Google v USA celá a až poté je oříznuta. Google bude používat tyto informace jménem provozovatele těchto webových stránek za účelem vyhodnocení Vašeho užívání, vytváření zpráv o aktivitě na webových stránkách pro jejich provozovatele a aby provozovateli poskytl další služby související s aktivitou na webových stránkách a užíváním internetu. IP adresa přenášená Vaším prohlížečem v rámci služby Google Universal Analytics nebude propojována s žádnými jinými daty, které má Google k dispozici. Zvolením odpovídajícího nastavení ve Vašem prohlížeči můžete zakázat ukládání cookies, ale mějte na paměti, že pokud tak učiníte, pravděpodobně nebudete moci využívat všech funkcí těchto webových stránek v plném rozsahu. Do budoucna se také můžete odhlásit ze sledování systémem Google Universal Analytics tak, že si stáhnete a nainstalujete do svého aktuálního prohlížeče doplněk Google Universal Analytics Opt-out Browser Add-on: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

3. Použití Vašich osobních údajů, které s Námi sdílíte dobrovolně

Odesláním Vašich údajů, které jste zadali do připraveného kontaktního formuláře na Našich webových stránkách, udělujete souhlas s jejich zpracováním. Poskytnutí Vašich osobních údajů (např. jméno, adresa a telefonní číslo) je zcela nepovinné. O uvedení Vašich osobních údajů můžete být požádáni, například požadujete-li doplňkové informační materiály, osobní schůzku nebo Nám chcete odeslat e-mail. Údaje o Vás budou použity pouze za Vaší žádostí daným účelem. Pokud Nám dáte Váš souhlas poskytnutím Vašich osobních údajů, budeme je dále používat za účelem podpory prodeje a Vaše údaje proto budou uloženy v databázi vedené Ivoclar Vivadent a používané Ivoclar Vivadent AG a společnostmi skupiny Ivoclar Vivadent Group http://www.ivoclarvivadent.com/en/contact/ivoclar-vivadent-group a budou Vám jejich prostřednictvím poskytovány informace o produktech, službách a aktivitách Ivoclar Vivadent AG. Výše zmiňovaný souhlas můžete v budoucnu kdykoli zrušit. Pro zrušení Vašeho souhlasu, prosíme, zašlete e-mail na adresu info@ivoclarvivadent.com.

Chcete-li se přihlásit k odběru Našich novinek, potřebujeme Vaši e-mailovou adresu. Vaše e-mailová adresa bude používána pouze k zasílání Našich informací o novinkách. Přihlášením se k odběru novinek udělujete Váš souhlas s tím, že můžeme Vaši e-mailovou adresu uložit v Naší databázi za účelem zasílání informací o novinkách. Pokud k tomu neudělíte výslovný souhlas, nebudeme používat Vaši e-mailovou adresu za jinými účely. Výše zmiňovaný souhlas můžete v budoucnu kdykoli zrušit. Pro zrušení Vašeho souhlasu, prosíme, zašlete e-mail na adresu info@ivoclarvivadent.com nebo klikněte na odkaz pro odhlášení odběru na konci Našich informací o novinkách.

4. Cookies
4.1. Co to jsou cookies?

Cookie je malý soubor obsahující řetězec znaků, který je při návštěvě webových stránek odesílán Vaším počítačem. Při opětovné návštěvě webových stránek umožňuje cookies dané stránce rozpoznat Váš prohlížeč. Cookies se běžně nepoužívají k ukládání osobních údajů, ale lze je použít k ukládání preferencí uživatele a jiných informací. Ve svém prohlížeči můžete zakázat všechna cookies nebo označit konkrétné povolená cookies. Některé možnosti a služby na webových stránkách ale nejsou bez cookies plně funkční a abyste mohli plně využívat všech výhod Našich webových stránek, doporučujeme Vám cookies povolit.

4.2. Cookies používaná na těchto webových stránkách

Tyto webové stránky používají HubSpot cookies poskytovaná firmou HubSpot, Inc, jejichž prostřednictvím se upravuje způsob komunikace a obsah těchto webových stránek viditelný návštěvníkům a registrovaným uživatelům. Cookies shromažďují údaje o tom, jak uživatelé naše webové stránky využívají. Cookies shromažďují anonymní data, jako je počet lidí, kteří naše stránky navštívili, jak se na naše stránky dostali a které webové stránky navštívili. Další informace o HubSpot cookies naleznete v prohlášení HubSpot o ochraně soukromí.

Tyto webové stránky používají software Google Double Click Ad Exchange a Google Tag Manager poskytovaný společností Google. Tyto služby umožňují poskytovatelům webových stránek se cíleně zaměřit na návštěvníky formou zobrazení personalizovaných reklam založených na zájmech návštěvníků, které byly zjištěny z návštěv jiných webových stránek zahrnutých do sítě Google Display Network. Google využívá to, co je známo jako cookies, k analýze toho, jak uživatelé webovou stránku používají. Informace shromážděné přes cookies tvoří základ zájmově orientovaných reklam. Za tímto účelem Google ukládá v prohlížeči návštěvníka vstupujícího na webovou stránku malou sekvenci čísel. Toto číslo se používá k zaznamenání návštěvnosti webové stránky a shromažďování anonymních dat o tom, jak je stránka používána. V tomto procesu se neshromažďují žádné osobní údaje o lidech navštěvujících danou webovou stránku. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku, která je součástí sítě Google Display Network, budou vám zobrazovány reklamy velmi pravděpodobně související s produkty či informacemi, které jste si dříve prohlíželi. Cookies používaná společností Google můžete trvale deaktivovat kliknutím na následující odkaz a stažením a instalací zde obsaženého zásuvného modulu: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Alternativně můžete používání cookies deaktivovat prostřednictvím třetích stran, tím, že navštívíte deaktivační stránku Network Advertising Initiative na http://www.networkadvertising.org/choices/ a budete postupovat podle uvedených informací. Další informace o remarketingu Google a prohlášení o ochraně dat společnosti Google naleznete na: http://www.google.com/privacy/ads/.

Tyto webové stránky používají remarketingovou službu “Custom Audiences” poskytovanou společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (dále jen "Facebook"). Tato služba nám umožňuje cíleným způsobem propagovat naše produkty a služby návštěvníkům našich webových stránek, a to formou zobrazování personalizované, zájmově orientované reklamy na Facebooku, jakmile se do této sociální sítě přihlásí. Remarketingový tag poskytovaný Facebookem je integrovaný na webovou stránku za účelem jejího zahrnutí do služby. Další informace o této službě naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/. Nepřejete-li si, aby o vás software Custom Audiences data shromažďoval, můžete službu deaktivovat prostřednictvím následujícího odkazu: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads.

Tento tag zajišťuje přímé připojení k serverům společnosti Facebook, jakmile navštívíte naše webové stránky. Umožňuje serveru společnosti Facebook zaznamenat, které z našich webových stránek jste navštívili. Facebook přidělí tuto informaci vašemu osobnímu uživatelskému účtu na Facebooku. Další informace týkající se shromažďování a využívání vašich dat Facebookem, vaše práva související s těmito daty a možnosti ochrany soukromí naleznete v prohlášení o ochraně dat společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/. Nechcete-li, aby Facebook  tuto informaci přímo přiřazoval vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, můžete remarketingovou službu “Custom Audiences” deaktivovat. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni na Facebooku.

Tyto webové stránky používají to, co je známé jako technologie přesměrování společnosti twyn group IT solutions & marketing services AG (dále jen “twyn”). Používáme twyn k tomu, aby pro vás byly nabídky, které se vám na internetu zobrazují relevantnější. Tato technologie nám umožňuje zaměřit se na uživatele internetu, kteří projevili zájem o naše produkty a služby prostřednictvím reklam na webových stránkách našich partnerů. Tyto reklamy slouží základě technologie cookies a analýzy předchozího používání našich webových stránek daným uživatelem. Tento typ reklamy je zcela anonymní. Nejsou ukládána žádná osobní data a s vašimi osobními údaji nebudou propojovány žádné uživatelské profily.

This site uses Visual Website Optimizer, a web analytics service from Wingify, 14th Floor, KLJ Tower North, Netaji Subhash Place, Pitam Pura, Delhi 110034, India. Visual Website Optimizer is used to test the user friendliness of certain pages. For this purpose, anonymized data on user behaviour are gathered. We do not have any possibility whatsoever to trace this anonymized data back to your person, e.g. by tracking your IP address. To obtain meaningful test results, cookies are used, i.e. the program uses this designated function of your browser to temporarily store information and access it at a later date. Provided the cookies do not expire at the end of the session, they will be available for a maximum of 100 days (for additional details, see: https://vwo.com/knowledge/cookies-used-by-vwo/), with the exception of the cookie that contains the information that the user declines to have his/her data processed/stored, which will be available for a maximum of 10 years. You can delete the cookies in your browser at any time. Furthermore, you have the option to opt-out entirely from participating in the tests by using this link: https://vwo.com/opt-out/. You can find more information on data protection by following this link: https://vwo.com/terms-conditions/.


5.
Poskytování údajů třetím stranám

Pokud jste s Námi sdíleli osobní údaje, neposkytujeme tyto údaje bez Vašeho souhlasu třetím stranám. Vaše osobní údaje budou třetím stranám poskytnuty pouze tehdy, je-li to nezbytné pro zpracování Vašeho požadavku, zejména pak v rámci skupiny Ivoclar Vivadent, a na základě Vašeho souhlasu. Vaše osobní údaje nebudeme prodávat, udělovat na ně licenci nebo je pronajímat žádné jiné straně. Informace o Vás můžeme zveřejnit, budeme-li přesvědčeni, že je zveřejnění nezbytné z důvodu vyhovění právním předpisům, vymáhání práva nebo na základě soudního příkazu, nebo z důvodu ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti jiné osoby, včetně Našeho vlastního majetku a práv.

6. Bezpečnost

Prosíme, mějte na paměti, že přístup třetí strany nelze při přenosu údajů přes internet zcela vyloučit. Vzhledem k tomu, že Ivoclar Vivadent AG dosud nepoužívá postupy šifrovaného přenosu, nelze zcela zaručit ochranu před neoprávněným přístupem. Neručíme za to, že nebudou některé informace nebo osobní údaje zneužity nebo zveřejněny třetími stranami. Za takovéto zneužití nebo vyzrazení nepřebíráme vůči Vám žádnou odpovědnost.

7. Dotazy

S radostí Vám na požádání poskytneme jakékoli informace o Vašich osobních údajích v Naší databázi. Informace jsou poskytovány zdarma a okamžitě. Prosíme, kontaktujte info@ivoclarvivadent.com nebo Nám zašlete písemný požadavek mailem či faxem.

Budete-li mít jakékoli dotazy nebo připomínky týkající se ochrany osobních údajů, zašlete Nám e-mail na adresu: info@ivoclarvivadent.com

8. Změny

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto informace o ochraně osobních údajů. Příslušné změny budou zveřejněny zde, takže o nich budete vždy informováni.

Naposledy upraveno: 10. září, 2015