Distributoři

Ivoclar Vivadent prodává své výrobky ve více než 130 zemích po celém světě. Druh marketingových aktivit prováděných v jednotlivých zemích závisí na dané zemi, objemu trhu a tržních podmínkách.

V některých zemích jsou tyto aktivity prováděny dceřinými společnostmi nebo nezávislými dovozci v podobě velkoobchodů. V dalších případech společnost rozvíjí přímé kontakty se specializovaným dentálním trhem.

backback
Reset

Ivoclar Vivadent

Service+

  • No Distributor found
  •