IPS e.max Press

magnifying glass

IPS e.max Press je inovativní lithium disilikátový sklokeramický ingot pro techniku presování.

Lithium disilikátové (LS2) ingoty IPS e.max Press jsou k dostání v pěti úrovních translucence a ve verzi Impulse. Polychromatické ingoty IPS e.max Press Multi jsou zvláště atraktivní, protože vykazují přirozené přechody barev.

Ingoty jsou vybrány tak, aby vyhovovaly každému konkrétnímu případu a preferované technice zpracování (dobarvování, technika cut-back nebo vrstvení). Náhrady se individualizují nebo fazetují pomocí příslušných barviv IPS e.max Ceram nebo keramiky pro vrstvení. Výsledky vypadají velice přirozeně bez ohledu na odstín preparovaného zubu.

Náhrady z IPS e.max Press je možné upevnit pomocí různých osvědčených upevňovacích materiálů, které jsou k dostání pro široké spektrum indikací. Korunky a můstky z IPS e.max Press je vhodné upevňovat pomocí samo-adhezivních nebo konvenčních postupů upevňování (např. SpeedCEM Plus). Inleje, (tenké) fazety a okluzální fazety se upevňují adhezivní technikou (např. pomocí Variolink Esthetic).

IPS e.max Press HT
Ingoty HT jsou dodávány v 16 odstínech A – D a 4 odstínech Bleach BL. Vzhledem k jejich vysoké translucenci – podobné přirozené sklovině – jsou tyto ingoty vhodné k výrobě malých náhrad (např. výplní). Jejich přirozený „chameleon efekt“ umožňuje neviditelné přizpůsobení náhrad struktuře přirozeného zubu. Náhrady lze účinně individualizovat technikou dobarvení.

IPS e.max Press MT
Ingoty MT jsou dodávány v následujících odstínech: A1, A2, A3, B1, BL2, BL3 a BL4. Tyto ingoty o střední translucenci se používají v případech, kde je třeba světlejší materiál než HT a translucentnější materiál než LT. Náhrady vyrobené z ingotů MT jsou ideální pro dobarvování a techniku cut-back.

IPS e.max Press LT
Ingoty LT jsou k dostání v 16 odstínech A – D a 4 odstínech Bleach BL. Jejich nízká translucence – podobná přirozenému dentinu – činí tyto ingoty vhodnými na zhotovování velkých náhrad (např. distálních korunek). Materiál vykazuje přirozený jas a chroma, které brání zšednutí náhrad. Tento estetický vzhled náhrad je umocněn technikou cut-back.

IPS e.max Press MO
Ingoty MO jsou k dostání v pěti skupinách odstínů (MO 0, MO 1, MO 2, MO 3, MO 4). Kvůli jejich opacitě jsou tyto ingoty určeny pro výrobu substruktur, které se umisťují na vitální nebo mírně diskolorované preparované zuby. Tvoří vynikající základ pro přirozeně vypadající náhrady dokončené pomocí techniky vrstvení.

IPS e.max Press HO
Ingoty HO jsou dodávány ve třech skupinách odstínů (HO 0, HO 1, HO 2). Vzhledem k jejich opacitě se tyto ingoty používají ke zhotovování konstrukcí na silně diskolorované zuby a titanové abutmenty. Úspěšně zakrývají tmavé pozadí a náhrady tak dosahují vysoce estetických výsledků. Anatomický tvar náhrad se individualizuje pomocí IPS e.max Ceram.

IPS e.max Press Impulse
Ingoty Impulse jsou k dostání ve dvou různých úrovních jasu (Opal 1, Opal 2). Náhrady vyrobené s pomocí těchto ingotů mají výjimečně opalescentní vlastnosti. Tento materiál je proto ideální na výrobu (tenkých) fazet pro světlé zuby, které vyžadují efekt opalescence.

Dřívější ingoty Value V1, V2, V3 byly nahrazeny novými ingoty MT v odstínech B1, BL4 a BL3.


Výhody

 • Osvědčený, vysoce pevný materiál pro klinické výsledky s dlouhou životností, flexibilní možnosti cementování
 • Přirozená estetika bez ohledu na odstín preparovaného zubu
 • Polychromatické ingoty Multi pro maximální efektivitu
 • Pět úrovní translucence a doplňkové ingoty Impulse pro maximální flexibilitu
 • Minimálně invazivní, přesně dosedající náhrady
 • Možnosti adhezivního, samo-adhezivního nebo konvenčního cementování v závislosti na indikaci


Indikace

 • (Tenké) fazety (0,3 mm)
 • Okluzální fazety (Table Tops)
 • Minimálně invazivní inleje/onleje (1 mm)
 • Korunky a částečné korunky
 • Můstky ve frontálním úseku a v oblasti premolárů
 • Superstruktury na implantáty
 • Hybridní abutmenty a hybridní abutmentové korunky