O společnosti

O společnosti

Úspěšná v minulosti – silná v budoucnosti

Zaujetí – Vize – Inovace

Hodnoty, které jsou cílem myšlení a aktivit Ivoclar Vivadent

Organizace

Dozorčí rada a vedení společnosti Ivoclar Vivadent

Struktura společnosti

Vedení a dceřiné společnosti Ivoclar Vivadent

Fakta & Čísla

V chladném tisku: úspěchy, potenciály, cíle