magnifying glass

IPS e.max Press Multi

Tento materiál vykazuje přirozenou sytost odstínu prostupujíc v různé míře od dentinové oblasti po incizální oblasti a propůjčuje tak monolitickým náhradám vysoce estetický vzhled.


Nové ingoty IPS e.max Press Multi přinesou revoluci do techniky presování. Jsou složeny z klinicky osvědčené lithium disilikátové sklokeramiky (LS2), která vykazuje vysokou pevnost 400 MPa. Ingoty disponují postupnou sytostí odstínu a translucence podobnou přirozeným zubům: Barevná sytost a opacita materiálu jsou vyšší v krčkové a dentinové oblasti a v incizální oblasti jsou vhodně translucentní.

Vysoká pevnost a stálost

Korunky z IPS e.max-LS2 vytvářejí již řadu let působivé výsledky v distálním úseku chrupu, a to díky jejich vysoké pevnosti a stálosti. Nyní, možnost presovat probarvené, přirozeně vypadající korunky odstraňuje nutnost provádět časově náročné techniky vrstvení. Vysoce efektivních výsledků se tak dosáhne prostřednictvím jediného cyklu presování a následného glazování: Presujete s probarvením a efektivně pak glazujete a dokončujete!

Ingoty IPS e.max Press Multi jsou k dostání v jedné velikosti a v následujících odstínech: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2 a BL2.

Inteligentní, uživatelsky přívětivé presovací pece Programat EP 3010 a EP 5010 jsou plně kompatibilní s presovacími materiály IPS e.max Press. Nyní byla vyvinuta a patentována nová technologie na zpracování nového polychromatického materiálu IPS e.max Press Multi *.

*Aktualizace softwaru je k dispozici pro pece Programat EP 3000 a EP 5000 a pro jednotky EP 3010 a EP 5010, které již byly uvedeny na trh.


Indikace

  • Frontální a distální korunky
  • Fazety
  • Hybridní pilířové korunky

Výhody

  • Přirozená estetika, efektivní presování
  • Monolitické LS2 náhrady s přirozenou postupnou sytostí odstínu
  • Sladěno s velmi precizními pecemi Programat a patentovanou technologií
  • Maximální efektivita nákladů na techniku presování