magnifying glass

Implant Care

Náhrady nesené implantáty chráněné jako celek. Péče o orální zdraví implantologických pacintů.

Péče o implantáty zahrnuje ucelený program produktů pro odbornou péči o pacienty v různých fázích implantologického ošetření, i pro následnou péči po celý zbytek jejich života.

Program péče o implantáty Vám umožňuje splnit požadavky, které jsou dány složitostí konstrukcí náhrad a individuální intraorální situací pacienta. Všechny tyto produkty pro odborné čištění zubů a kontrolu nad bakteriemi chrání a udržují v pořádku citlivé tkáně v okolí implantátů. Vysoce kvalitní superstruktury, fixní nebo snímatelné náhrady a přirozené zuby jsou tudíž optimálně ošetřovány, což se projevuje na jejich funkci i estetice.

Indikace

  • Zajištění dlouhodobé kvality implantologických náhrad

Výhody

  • Pohoda během a po ošetření
  • Individuální péče o individuální implantologické náhrady
  • Dlouhodobé zachování implantátů

Přínosy pro tým zubní ordinace

  • Snadné začlenění do postupů ošetření a každodenní práce
  • Umožňuje Vám nabídnout implantologickým pacientům adekvátní péči o chrup
  • Péče o implantáty pomáhá vytvořit dlouhodobou věrnost pacientů