Společenská odpovědnost

magnifying glass

Společnost Ivoclar Vivadent AG se zavázala ke společenské odpovědnosti a dodržování základních etických zásad při všech svých jednáních se zákazníky, obchodními partnery, zaměstnanci a investory.

Vztahy uvnitř společnosti i mimo ni se řídí kodexem chování při obchodní činnosti. Zaměstnanci společnosti  Ivoclar Vivadent jsou zavázáni vystupovat v souladu s tímto kodexem, a to nezávisle na jejich pozici nebo funkci ve společnosti.

Náš program společenské odpovědnosti je řízen radou, která je zodpovědná za jeho vývoj, dodržování a šíření po celé společnosti. Regionální zástupci v dceřiných společnostech jsou rovněž zodpovědní za dodržování programu podle specifikací stanovených radou.

Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky k programu společenské odpovědnosti, zasílejte je, prosíme, na compliance@ivoclarvivadent.com